Nguyễn Văn Minh: VỀ ÔNG DƯƠNG TRUNG QUỐC

00:55 |
Nguyễn Văn Minh: VỀ ÔNG DƯƠNG TRUNG QUỐC 

“Lão thần”… “ Dương Trung Quốc”! 

Trung Quốc ở đây là ông Dương Trung Quốc, một trong hai người không biểu quyết thông qua Hiến pháp sửa đổi, điều mà cả Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đều cho là bình thường, là quyền của người ta, không thể áp đặt và cũng hoàn toàn hợp pháp, hợp hiến. 

Cái đáng bàn ở đây là hành động đó có xứng để đám anh hùng bàn phím, nhân sĩ trí thức, bờ lóc vàng, đen la ó bốc lên tận mây xanh rằng “hai người Việt Nam chân chính còn lại”, rằng “yêu nước thương dân”, rằng “tiếng nói đối lập”…Bá đạo hơn, không chỉ giới “bờ nóc” ngồi bờ ao câu cá lóc, cá nóc mà có một tờ báo chính thống, hình như là tờ Đất Việt, còn nâng bi ở đẳng cấp mới khi gọi đó là “lời gan ruột của lão thần” (http://www.baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/chinh-tri-viet-nam/loi-gan-ruot-cua-lao-than-duong-trung-quoc-2360998/). 

Nghe mà suýt “té ghế”! Các bạn báo Đất Việt ơi? Ông Dương Trung Quốc làm được gì cho đất nước này mà các bạn tâng lên là “lão thần”, nghe kinh hoàng không khác gì cụ Chu Văn An dâng sớ trảm tướng. 

Tôi không cực đoan nói ông Dương Trung Quốc là xấu, là phản động, là kẻ “cơ hội chính trị” như nhiều trang mạng đã đề cập. Nhưng nhân sự kiện tùm lum khó phân biệt đúng sai này, xin có mấy ý kiến về một số phát biểu đã bị cộng đồng có bài phản ứng là “không chuẩn” của ông Dương Trung Quốc như sau: 

Ông Dương Trung Quốc và nhóm "dân chủ" Bùi Hằng 

1/ “Đĩ – biểu tình – đa đảng – từ chức” 

Trở lại bài viết của đại biểu quốc hội Hoàng Hữu Phước trước kia, nếu loại trừ cách hành văn rất rối rắm và lời lẽ có chỗ chưa chuẩn mực thì quan điểm của ông Phước lại rất chuẩn. Đất nước đang bao cái phải lo toan mà ông Quốc đi bàn 4 chuyện “đĩ - biểu tình - đa đảng - văn hóa từ chức”. Những vấn đề này đúng là có bất cập nhưng sự thật đã đủ độ cần thiết để bàn chưa hay nên “để các đại biểu khác có thời gian hiến kế làm đất nước hùng cường, quân đội hùng mạnh, dân tộc hùng anh, quốc gia thái bình thịnh vượng, dân chúng lạc nghiệp an cư, mới đúng là “quốc thái dân an”, ông Phước viết trên blog. 

2/ Nhận thức sai lệch về Đảng, lập lờ hạ thấp uy tín Đảng CSVN. Trả lời về bản Hiến pháp mới, Dương Trung Quốc cũng cho biết, ông đang rất băn khoăn trước lịch sử lập hiến. "Lần đầu tiên chúng ta ghi thẳng vào Lời nói đầu là Hiến pháp cũng chỉ thể chế hóa cương lĩnh của Đảng. Tôi tự đặt câu hỏi rằng đây có phải là một nhận thức tiến bộ hay không? Sự lãnh đạo của Đảng thì có lẽ chúng ta không phải bàn nữa, nhưng nghệ thuật lãnh đạo của Đảng là điều hết sức quan tâm...”. 

Đây là một cách phát biểu rất lập lờ, đúng là trong các bản hiến pháp 1946, 1959 không ghi thẳng “thể chế hóa cương lĩnh của Đảng” nhưng điều đó không có nghĩa là Hiến pháp 2013 thì không ghi. Sự thực thì Hiến pháp 1946 còn không có một chữ “Đảng” nào nhưng Hiến pháp 1959 thì phần nói đầu đã đề cập khá sâu về Đảng. Còn trong bối cảnh hiện nay, khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội thì Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ không là kim chỉ nam, không gắn với Hiến pháp thì sự lãnh đạo ấy còn ý nghĩa nữa không? Nếu như Cương lĩnh là sai trái, là bậy bạ, là không hoàn thiện thì Hiến pháp thể chế nó mới là sai. Chứ còn Cương lĩnh và Hiến pháp đều chung một mục tiêu vì đất nước giàu mạnh, phát triển thì hà cớ gì phải loại bỏ việc “thể chế hoá” thưa ông Quốc? 

Ngay trong câu trả lời phỏng vấn của ông Quốc đã đầy mâu thuẫn. Ông nói: “Chúng ta hãy đọc lại các bản Hiến pháp trước đây, nhất là các Hiến pháp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh còn trực tiếp lãnh đạo, chúng ta thấy rằng Đảng luôn đóng vai trò quyết định, thế nhưng nghệ thuật lãnh đạo lại khác, không thể hiện trực tiếp vào Hiến pháp như vậy, mà đặt dân tộc và nhân dân lên trên hết”. Vậy thì cũng xin thưa với ông Quốc, mỗi thời cuộc có một cách tiếp cận, xử lý vấn đề khác nhau. Còn bây giờ, cái gì mà không rõ là các bận rận, các thế lực thù địch, các lực lượng muốn lật đổ đầy rẫy cái tinh vi ma mãnh sẽ tìm cách phá ngay. Bằng chứng là ngay trong Hiến pháp lần này thôi, khá nhiều đại biểu còn đòi bổ sung hai chữ “duy nhất” vào Điều 4 khi nói về vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN. Cần hiến định thế vì lâu nay, những kẻ mà ông Quốc từng chụp ảnh chung khi biểu tình vẫn kêu gào “hiến pháp không quy định Đảng CSVN là duy nhất” thì sẽ còn nhiều đảng khác. Phải chăng sự lập lờ thế chính là nền tảng để tiến tới cái gọi là đa nguyên đa đảng? 

Vậy thì cái ông Quốc nói “nghệ thuật” là thế nào? Là phải lờ đờ nước hến, là che giấu, lẩn khuất đi đúng không? Ông nên suy ngẫm thời điểm các năm 1946, 1959 tình thế cách mạng có thể thuận lợi cho việc hiến định đó không. Còn hiện nay, nếu không hiến định, Đảng giữ vai trò lãnh đạo mà không cầm lấy ngọn cờ, mơ hồ, phương phưởng như thế thì chỉ có những đảng điên rồ trên thế giới mới lựa chọn như thế mà thôi! 

Thật ra, đây cũng phải là lần đầu ông Quốc có những phát ngôn gây cách hiểu sai lệch về Đảng như vậy. Trong lần chất vấn Thủ tướng, nguyên văn lời ông Dương Trung Quốc: “Dư luận cho rằng Thủ Tướng đặt nặng trách nhiệm trước Đảng mà xem nhẹ trách nhiệm trước dân. Thủ tướng có nghĩ đến việc khởi đầu cho văn hóa từ chức hay không trước những hạn chế, yếu kém trong điều hành, quản lý mà thủ tướng đã nhận lỗi trước Đảng, Quốc hội và nhân dân”. 

Với câu hỏi “lắt léo” này, ông Quốc đã sai khi dùng câu “đặt nặng trách nhiệm trước Đảng mà xem nhẹ trách nhiệm trước dân”. Thế hoá ra Đảng là xấu hay sao mà ông lại đặt câu hỏi như vậy. Là nhà sử học, ông Quốc nên nhớ lời chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nói: "Ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Nếu ông muốn chất vấn Thủ tướng nên đi thẳng vào vấn đề, đừng kéo Đảng vào ở đây! 

Theo Hoàng Hữu Phước thì Dương Trung Quốc tuy là nhà nghiên cứu lịch sử nhưng cũng từng đưa ra phát ngôn chưa đúng về chuyện đa đảng trong chế độ Việt Nam Cộng hoà. Ông Quốc khi trả lời phỏng vấn báo nước ngoài đã vừa nháy mắt vừa nói với nhà báo rằng các anh ấy ở Việt Nam Cộng Hòa nên biết rõ thế nào là “đa đảng”. Ông Dương Trung Quốc đã hoàn toàn không biết rằng, Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn không có bất kỳ đảng phái chính trị nào cả! Chỉ đến năm 1974 Nguyễn Văn Thiệu mới thành lập cái gọi là Đảng Dân Chủ, với đảng kỳ là cờ vàng sao đỏ do chính i Nguyễn Văn Thiệu làm Đảng Trưởng. 

3/ Quốc hội không phải là nơi “hỏi chơi” xem thế nào? 

Như ông Hoàng Hữu Phước từng phần tích, Ông Dương Trung Quốc đã phát biểu chất vấn tại nghị trường quốc hội, đặt vấn đề “văn hóa từ chức” với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đến khi nghe Thủ tướng trả lời thì ông Dương Trung Quốc đã vội vàng nói thêm rằng sở dĩ đặt câu hỏi là để xem Thủ tướng trả lời thế nào, và với nội dung Thủ tướng vừa đối đáp thì nhân dân yên tâm, tức là đã “an dân”. 

Quốc hội là nơi bàn chuyện đại sự nước nhà, không thể là nơi để đại biểu của nhân dân làm bài test (thử nghiệm) chỉ với mục đích “để xem trả lời thế nào". Ông Quốc nếu có tò mò với cá nhân ông Thủ tướng thì có thể hỏi thẳng khi gặp riêng. Câu hỏi của ông Quốc được ca ngợi nhưng phản hồi của ông về mục đích đặt câu hỏi cho thấy ông bị hổng về kỹ năng làm đại biểu của nhân dân. Chất vấn để tìm ra giải pháp cho các vấn đề của nhân dân chứ không phải chất vấn để đánh bóng tên tuổi. 

Nguồn: Blog Nguyenvanminh
Read more…

TỔ SỬ BỌN LÁ CẢI

05:12 |
Cuteo@ 

Tộ sư bọn lá cải. 

Vụ tai nạn xe đầu kéo gây tai nạn tại vòng xoay Mỹ Thủy (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM), chiều 30/10, công an đã cho phép tài xế được tại ngoại và điều này làm bọn lá cải không hài lòng. 

Tôi biết thừa chúng nó đéo thương xót gì nạn nhân hết, mà cái chính là với sự thật đã xảy ra thì tình tiết vụ việc sẽ không rùng rợn lâm ly bi đát như ý muốn của chúng nó. 

Quân mất dạy, đồ mất nết. 

Theo chúng, lẽ ra công an phải bắt phải giam giữ tài xế trên, vì "nghe nói" tài xế xe này cố tình lùi xe cán chết nạn nhân. Đcm, công an người ta làm việc theo phương châm "trọng chứng hơn trọng cung", chứ nghe mồm mấy "nhân chứng" thì chỉ có nước bốc cứt ăn vã. 

Đây là khẳng định của công an quận 2 "không có chuyện tài xế xe đầu kéo container cố ý lùi xe cán chết người". 

Tôi không làm báo, nhưng chuyện lý lẽ tôi khá rành. Xe cán qua đùi làm nạn nhân chết đã rõ, nhưng nếu lùi lại sẽ có dấu vết để lại tại hiện trường và thậm chí nếu có hộp đen thì hộp đen đó cũng có thể lưu giữ chứng cứ có giá trị. Thực tế, các camera giao thông tại vòng xoay và camera của người dân cũng đã chứng minh rằng, tay tài xế không cố tình lùi lại để cán chết nạn nhân. 

Tôi trích lời anh Trung tá Lê Văn Bách – Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp - Công an quận 2: "Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ về vụ tài xế xe đầu kéo container lùi xe cán chết người ở vòng xoay Mỹ Thủy. Đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa có kết luận chính thức về vụ việc. Cái gì cũng phải rõ ràng, có căn cứ, đúng quy định, trình tự pháp luật. Cơ quan điều tra làm việc theo tài liệu, chứng cứ chứ không suy diễn, không nghe nói. Tài liệu, chứng cứ đến đâu sẽ xử lý đến đó. Tội gì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật". Và "Thả về nhà không có nghĩa là tài xế không có tội. Qua điều tra ban đầu, công an quận 2 xác định không có chuyện tài xế xe đầu kéo container cố ý lùi xe cán chết người. Nếu tài xế cố tình cán chết người chúng tôi đã bắt luôn rồi không cho về nhà". 

Đó là kết luận ban đầu của công an. 

Tại sao công an cứ phải kết luật "lái xe cố tình lùi để cán chết nạn nhân" thì đám kề kền mới hài lòng? 

Bọn lá cải hãy đưa ra chứng cứ chứng minh tay tài xế cố tình lùi xe cán chết nạn nhân đi? 

Hãy vả vào mõm ngáng con cẩu cái đã bịa đặt, xuyên tạc tình tiết làm khổ công an và cả tay xế to. 

Tiện đây tôi cũng có ý kiến (nhỏ thôi) với ngành y tế, tất cả những con cẩu hay bịa đặt bố láo, thì nếu chúng đau tay, hãy chuyển ra bệnh viện Thạch Thất để anh em bác sỹ khâu mẹ mõm lại. 

Tổ sư bố quân răng vàng mõm vẩu mồ tanh sắc máu táng tận lương tâm không từ 1 thủ đoạn nào ngay cả vu oan giá họa cho người không may mắn. 

Chết bớt đi cho dân được nhờ. 

Anh chị đọc bảo phải tỉnh, đừng adua với quân vô lại, đừng giết người thêm lần nữa. 
Read more…

THÔNG NÃO VỤ CHẶN XE ĐÁM CƯỚI ĐÒI NỢ

05:02 |
Ong Bắp Cày

Chết chết, mỗi ngày thằng NLĐ lại bịa thêm ra một tình tiết mới cho vụ "chặn xe cưới đòi nợ" thêm nghiêm trọng. Hôm nay nó thêm: "Trưởng thôn Phạm Văn Quảng đưa người dùng các cây gỗ lớn chặn xe, yêu cầu bà trả nợ tiền đóng góp giao thông nông thôn thì mới cho xe qua". 

Đcm, điêu, quá điêu luôn. Nếu có gỗ chặn đường thì kền kền đã phơi lên báo từ lâu rồi. Tôi đố anh nào tìm được bức ảnh có gỗ chặn đường trong vụ này đấy.

Chuyện là thế này, thôn Sơn Thành Tây có thống nhất mức đóng góp theo số khẩu trong hộ gia đình để làm 1.800m đường theo chương trình nông thôn mới. Cả thôn đóng đủ, riêng chị thì không. Chị nợ thôn 3 triệu ông cụ từ 2014 và cù nhầy đến giờ vẫn đéo giả nhưng chị vẫn ngang nhiên sử dụng đéo xấu hổ, làm bà con máu trào lên cổ, uất rất.

Hehe, sáng 17/10/17, chị tổ chức đám cưới cho con trai. Khi xe cưới đến gần trụ sở thôn thì bị bà con chặn lại, yêu cầu trả nợ tiền đóng góp giao thông nông thôn thì mới cho xe qua. 2 bên cãi nhau và tay Trưởng thôn buộc phải có mặt giải quyết. Vậy là chị và kền kền tru tréo lên rằng, Trưởng thôn chặn xe đám cưới đòi nợ...Thật là điêu ngoa quá thể.

Ở đâu cũng vậy, cần có cộng đồng, nhưng chị Thu thì không. 

Hãy hỏi, vì sao xe cưới nhà chị bị bà con cả thôn chặn, vì sao bà con không nể chị ngay cả trong ngày cưới của con? 

Hãy hỏi, vì sao chuyện xảy ra, mà khi họp thôn, bà con nhất quyết không cho Trưởng thôn xin lỗi? 

Hỏi, tức đã giả nhời. Chị sống đéo ra gì, nói thế cho nhanh!

Thời xưa, theo hương ước, các cô lấy chồng làng khác, các anh đỗ đạt hay thăng quan tiến chức, thậm chí anh nào bị phạt vạ đều phải đóng góp gạch cho làng làm đường. Vì thế, ngày nay các anh chị vẫn thấy những con đường gạch phồng lát nghiêng gồ ghề ở các làng quê với 2 bên là cứt nổi lềnh phềnh thối um. Cái này các anh chị có thể về làng Tả Thanh Oai, ngay cầu Tó, cầu Bươu để có trải nghiệm. Tôi không nói điêu.

Ngày nay, theo tiêu chí nông thôn mới, nhà nước và nhân dân cùng làm. Anh nhà nước sẽ trả phần lớn tiền làm đường, phần nhỏ còn lại do bà con bảo nhau tự đóng góp. Theo nghị định 4927 của Lục Lộ Bộ, đường phải rộng ít nhất 3m trở lên với cống ngầm sạch sẽ. Đất làm đường sẽ được nâng cấp từ các lối cũ ta về hay ngõ nhỏ hanh hao,.. đoạn nào chưa đủ rộng, bà con tình nguyện dịch rào hiến đất.

Đường mới làm xong, vào những ngày đẹp trời, bọn thanh niên xóm có thể tổ chức đua xe chứ không đùa. Đất của bà con 2 bên, từ chỗ không thể ngửi được, giờ có thể cắt nhỏ như bìa đậu lên giá từng ngày. Từ chỗ cống toàn cứt, nay bà con có thể kinh doanh mọi thứ từ thuốc trừ sâu, bảo quản hoa quả cho đến xịt gôm, lăn nách. Không lâu sau đó, các quán gội đầu, ngâm chân, mát xa các kiểu mọc lên...

Để biến ngõ thành phố, bà con mở hội nghị và nhất trí làm đường, mỗi nhân khẩu đóng 2 củ, tính cả trẻ em sinh ra được 1 tháng trong thời gian thu tiền (theo báo Tiền Phong). Bà con nộp nhanh, trừ nhà chị Thu, chị đéo nộp với lý do con chị đi làm xa, ít về nhà. 

Cả thôn đã thỏa thuận, ai cũng phải đóng, nhưng đường làm xong chị vẫn đéo đóng. Vậy là bà con ngậm ngùi bỏ tiền bù vào xuất còn thiếu, làm đường cho gia đình chị đi. 

Bà con biết rõ, chị Thu đéo nghèo, tiền nặn trứng cá, ép và là tóc, ngoáy lỗ tai, sơn giũa móng chân... cần 2 củ chị có ngay, nhưng làm đường thì chị kêu không có. Uất nghẹ lên cổ, nhưng đéo chơi được chị nên bà con ép Trưởng thôn, "chúng tôi bầu anh lên làm Trưởng thôn, mà đéo làm được thì về mẹ đi, để người khác làm".

Và ngày đẹp trời đã đến, thằng con chị Thu cưới vợ, Long Xa đến đầu thôn thì bà con ngăn cmn lại rồi cãi nhau ỏm tỏi. 

Địt mẹ, bà con khôn phết, họ chặn xe, gây sự ồn ĩ và lúc này, Trưởng thôn muốn trốn cũng đéo được. Bên thì tình, bên thì lý, kiểu gì cũng chết. Hehe, chuyện làng xã, chức quan bé tí bé teo, dùng gai bưởi nhể mãi mới ra mà cũng khổ.

Nói gì thì nói, bà con chặn đám cưới người ta để cảnh cáo và truyển tải thông điệp tới quân cặn bã là hơi quá. Làm thế chỉ khổ anh Trưởng thôn, còn chị kia được thể lên báo ăn vạ, để đến nỗi anh gì đại biểu quốc hội phát biểu như đúng rồi là tôi chê.

Tôi mà là anh Trưởng thôn, tôi sẽ họp, lấy ý kiến biểu quyết để quyết định có xin lỗi chị Thu hay không. Hãy nhớ, anh là đầy tớ của nhân dân. Hãy vì dân!

He he, làm thế cho nó dân chủ, có phỏng?

Tôi tin, dù Quảng có đứng ra xin lỗi thì cả thôn đó sẽ khinh gia đình chị Thu. Hứa rồi bùng, kiểu khôn lỏi, lại còn già mồm như chị nhẽ phải bán xới mới hết bị khinh.
Read more…

VỀ TÂN ĐẠI SỨ MỸ TẠI VIỆT NAM

20:07 |
Trong thông cáo báo chí vào ngày 26 tháng 10 vừa qua, Thượng viện Mỹ đã xác nhận ông Daniel Kritenbrink chính thức được phê chuẩn làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Hoa Kỳ tại Việt Nam thay cho đại sứ Ted Osius.

Trước đó, ngày 27 tháng 7, ông Daniel Kritenbrink, người bang Nebraska đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử vào vị trí này.

Ông Kritenbrink là nhà ngoại giao chuyên nghiệp từng đảm nhiệm chức vụ phó đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh. Ông bắt đầu hoạt động ngoại giao từ năm 1994 và hiện làm cố vấn cao cấp của Bộ Ngoại giao về chính sách đối với Triều Tiên. Ông nói thành thạo tiếng Trung và tiếng Nhật, từng đảm nhiệm chức giám đốc phụ trách các vấn đề châu Á thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, và là cố vấn cao cấp về chính sách châu Á cho Tổng thống Barack Obama.

Ông Daniel Kritenbrink được đánh giá là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm xử lý các vấn đề liên quan tới châu Á, từng công tác tại phái đoàn ngoại giao Mỹ ở Tokyo (1994-1995), Sapporo (1995-1997), Kuwait (1997-1999), Tokyo (2000-2004) và Bắc Kinh (2005-2009).

Ông còn được biết đến là một người luôn tận tụy vì công việc, nỗ lực để tạo nên giá trị trong suốt cuộc đời mình. Đồng thời, với việc phụ trách một trong những vấn đề hóc búa nhất của đối ngoại Mỹ - chính sách đối với Triều Tiên - khiến Daniel Kritenbrink trở thành nhân vật đặc biệt quan trọng trong bộ máy nhân sự Nhà Trắng khi ông được làm việc trực tiếp và tham vấn cho cựu Cố vấn An ninh quốc gia Susan Rice và cựu Tổng thống Obama trong các vấn đề liên quan tới châu Á..

Trọng trách quan trọng đặt ra đối với tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam được xác định là đảm bảo các hiệp định thương mại đã ký giữa hai nước được thực hiện, đồng thời hướng dẫn các cuộc đối thoại ngoại giao giữa hai quốc gia. Và ông Kritenbrink được kỳ vọng là sẽ thực hiện tốt những nhiệm vụ này.

Ông Daniel Kritenbrink sẽ thay thế người tiền nhiệm Ted Osius, người cho biết sẽ tiếp tục ở lại Việt Nam làm việc trong lĩnh vực giáo dục sau khi kết thúc nhiệm kỳ đại sứ. Rõ ràng các đại sứ đến rồi đi nhưng mối quan hệ hai nước thì vẫn còn đó và nó luôn cần được đặt vào tay những chuyên gia thượng thặng. Với khả năng, sự am hiểu của mình đại sứ Mỹ tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ Việt – Mỹ một cách toàn diện hơn nữa trên nhiều lĩnh vực khác nhau từ an ninh, quốc phòng đến kinh tế giữa hai nước.

Liên quan đến việc phê chuẩn vị đại sứ mới này, đã xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau đánh giá về chính sách, chiến lược ngoại giao mới trong quan hệ Việt – Mỹ. Đa phần cho rằng, việc lựa chọn một nhà ngoại giao có hiểu biết sâu rộng về các vấn đề ở Châu Á làm đại sứ tại Việt Nam được xem như động thái tích cực của chính quyền Mỹ trong giải quyết các vấn đề liên quan đến cán cân quyền lực của Mỹ tại Châu Á. Tuy nhiên, thực hư như thế nào thì chúng ta sẽ còn phải chờ xem trong thời gian tới, vì hiện nay thời điểm tân đại sứ Mỹ chính thức sang nhận công tác tại Việt Nam vẫn chưa được xác định chính xác.

Riêng đối với đám rận chủ, khi nhắc đến Mỹ thì chúng luôn chờ đợi những sự can thiệp từ phía Mỹ đối với vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Vị tân đại sứ này cũng không phải là một ngoại lệ, chắc chắn đám rận chủ đang rất nóng lòng nghe ngóng, tìm hiểu xem liệu ông Daniel Kritenbrink sẽ can thiệp thế nào đối với vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Vị đại sứ đương nhiệm Ted Osius trong nhiệm kỳ của mình, đã có nhiều hành động can thiệp quá mức, những phát ngôn thể hiện sự thiếu hiểu biết về pháp luật cũng như quy chụp vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Đám rận chủ chờ đợi một đại sứ mới ít nhất cũng được như ông Ted Osius, và hơn nữa thì càng tốt.

Nhưng có lẽ ở thời điểm hiện tại, đám rận chủ sẽ lo nhiều hơn là mừng. Bởi vì, ông Daniel Kritenbrink, nhà ngoại giao được chính tổng thống Donald Trump với phương châm “American first” đề cử, chắn hẳn sẽ nằm ngoài kỳ vọng của đám rận chủ. Sẽ khó có chuyện một người như tổng thống Donald Trump hay thuộc cấp của mình dành thời gian để cổ vũ cho đám dân chủ rởm tiến hành những hoạt động mà không đem lại lợi ích lớn cho nước Mỹ. Đám rận chủ giờ đây ngoài việc tuyên truyền xuyên tạc, bóp méo sự thật sẽ lại tiếp tục quay sang bấu víu vào các vị dân biểu “thích thể hiện” để lấy cái danh mà chúng gọi là tiếng nói của cộng đồng quốc tế nhằm mục đích chống phá Việt Nam.
Read more…

CHUYỆN ĐƯA TIN THẰNG NGÁO CHÉM GƯƠNG Ô TÔ Ở SÀI GÒN

23:28 |
Việc truyền tải thông tin của báo mạng về thằng ngáo đá chém gương chiếu hậu ô tô.

Trong lúc cần lao rảnh háng An Nam đang hóng hớt dõi theo sự vụ anh Khải Tơ bị bóc phốt nhập lụa Trung Hoa về Việt Nam làm lại giấy khai sinh bán với giá cắt cổ cho đồng bào thì tại đất Phương Nam xuất hiện clip một đại hiệp mặt lìn tuổi thìn, tên là Long, với bộ quần áo đen như bị nhúng vào thùng phân. Anh hiên ngang cưỡi chiếc xe tay ga đời cũ với tốc độ xé gió 100km/tuần, dép LV Chợ Lớn 15k/2 đôi, tay cầm bảo đao rỉ sét lạnh lùng chém bất cứ thứ gì lòi ra từ ô tô người khác. Xem clip của anh triển võ giữa Sài Gòn đô hội mà như chốn không người làm Anh Ba bàng hoàng rất.

Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu về hoạt động tội phạm và đấu tranh chống tội phạm, khi xem clip thấy địa bàn tung hoành của kẻ thủ ác là Phường 27, quận Bình Thạnh Anh Ba đã phán ngay thằng ngáo đá này sẽ bị thó cổ trong vòng 3 nốt nhạc. Sự tinh nhuệ của lực lượng trinh sát hình sự Bình Thạnh nói chung và sự năng nổ của ban chỉ huy công an Phường 27 nói riêng bao nhiêu năm qua Anh Ba không lạ gì, hội này toàn bạn nhậu của Anh Ba. Mấy vụ ầm ĩ này trừ khi thằng thủ phạm là người hành tinh khác, gây án xong chui vào bồn cầu giật nước trôi cmn mất thì mới thoát khỏi ngày đền tội chứ có mà chạy đằng giời hả con. Mày ăn gì ngu thế hả thằng mất dạy. Gây án ở đâu không gây, lại gây ở Bình Thạnh của Anh Ba

Đúng như phán đoán của Thầy Ba Sài Gòn, hơn 6 giờ chiều cùng ngày (28/10), Nguyễn Đình Long đã bị thó cổ, tra tay vào còng và được các trinh sát dắt về bốt phục vụ điều tra. Rồng nay sẽ lộn trong tù vài năm, chuỗi ngày đếm kiến và ngừng quang hợp trong tương lai hứa hẹn sẽ giúp anh luyện thêm vài chiêu tuyệt kĩ nữa.

Hết chuyện Long mặt lìn.

Giờ đến đám lều báo mất nết ngồi máy lạnh đưa tin.

Như Anh Ba đã nói ở trên, tất cả sự việc diễn tiến trong ngày 28/10 là rất nhanh. Việc triển khai các lực lượng phương tiện của công an phường và công an quận khá nhịp nhàng và kịp thời bắt nhanh, bắt gọn đối tượng “Hắc bào nhất kiếm” không để nhân dân hoang mang khi lái ô tô ra đường. Tất nhiên, bọn mồm dọc khí hư trên Internet vẫn ra rả bài ca cũ rích “Công an ăn thuế của dân thì phải làm, ơ kìa”, “Công an thì phải bắt tội phạm chứ kêu gì”. Với loại này, Anh Ba cho chúng mày bảo toàn quyền ngu. Không đủ sức thông não cho chúng nó nữa. Nay Anh Ba bàn về đám lều báo

Để có được chiến công chớp nhoáng đó là sự cố gắng và trách nhiệm cao của lực lượng tham gia vây bắt vậy mà trên một số tờ báo mạng không hiểu lấy thông tin ở đâu mà dám nói rằng: Công an quận Bình Thạnh xác nhận “Nghi can này đã ra TRÌNH DIỆN tại công an phường 27”.


Các anh kền kền thân mến, một câu viết láo của các anh đã xoá hết bao công lao, bao cố gắng của lực lượng công an – tất nhiên khi triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình, các anh em công an bạn tôi cũng chả cần các anh phải ca tụng nhưng viết cái gì thì phải viết cho đúng. Việc phơi mặt cả ngày ngoài đường truy bắt tội phạm nó khác với việc ngồi ở đồn tự nhiên thằng Long mặt lìn kia nó đến trình diện, điều này đến trẻ con cũng hình dung được – sao nỡ lòng nào các anh phủ sạch công lao của anh em công an? Các anh có thù với sự thật à? Miệng đời sao quá điêu ngoa?
Ngồi phòng lạnh xào tin mất dạy Anh Ba vả chết cụ chúng mày bây giờ.

Đến thời điểm này, vụ việc được công an quận Bình Thạnh thông tin DUY NHẤT cho báo Tuổi trẻ và đến giờ báo Tuổi trẻ là đơn vị đăng tin chính xác nhất, cụ thể nhất về việc bắt giữ đối tượng trên. Các anh chị tìm hiểu về vụ việc này thì nên đọc trên báo Tuổi trẻ.

Khi đưa tin về tiêu cực trong lực lượng Công an thì các anh hả hê miêu tả không sót một dấu chấm, dấu phẩy nhưng khi họ có chiến công thì các anh bẻ bút theo hướng tội phạm nó tự mò đến nộp mạng chứ công an có làm gì đâu? Các anh làm cho nhân dân ác cảm với lực lượng bảo vệ pháp luật, làm cho nhân dân hoang mang với tình hình an ninh, trật tự thì động cơ cào phím của các anh là gì? Trong sáng hay không? Hỏi là đã trả lời.

Thi khối C tổng 3 môn 9 điểm nếu có dốt cũng chỉ dốt môn toán thôi chứ ai đời lại dốt cả môn đạo đức thế kia?

Ảnh minh hoạ: Long mặt lìn và một trong số các bài báo sai sự thật.

https://www.facebook.com/mrquockhanh7979/posts/902015283292780
Read more…

CÚ LÊN GỐI VÀ BỌN ÓC CHÓ

07:53 |
Tôi thì không ủng hộ anh CSCĐ dùng gối dạy bảo lũ chó dại chạy rông ngoài đường, vì như thế phí phạm công sức. Nhưng bọn mồm chó vó ngựa kia lại cố tình giết anh, cổ súy cho hành vi vô pháp vô thiên và tỉa tót chế độ thì đéo chấp nhận được.

Bài ni là tiếng thở dài của anh Trung Quân về bọn vừa lao vừa ngú. Trích nguyên văn, đéo sửa chữa đục đẽo gì hết. Mời thẩm:

Vụ 2 cảnh sát cơ động bị đình chỉ công tác vì gối vào bụng thằng cu học sinh cấp 3 chưa có bằng lái,chạy xe 150cc gắn pô độ, mấy anh Cảnh thồi cỏi yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì méo chịu dừng, đang chở gái nên sĩ chó thích thông chốt, vượt đèn đỏ với đạp xe của cảnh sát cơ động rồi chạy như bố nó ở nhà sắp đẻ non.

Đến lúc bị tóm thì ăn ngay cái bánh gối vào bụng, mấy thằng mặt nồi cư dân mạng, các nhà đạo đức, các nhà đạo lí thường sống như lìn, các nhà Việt mới, các nhà ba cọc yêu nước bới móc ra chửi cái đéo gì không biết ??? một lũ óc chó đi bênh thằng trẻ trâu, sồn sồn như bị nước sôi dội vào L*n`.

Chúng mày có bao giờ suy nghĩ người thân, bố mẹ, con, em, gấu, ghẹ, rau... của chúng mày đang đi ngoài đường bị thằng óc chó kia chạy xe nó hất mẹ lên trời rồi rơi xuống như một quả trứng thì be bét như nào không ? hay phải để nó vui tay lái ép cho dính mẹ người vào cột điện thì mới sôi động's ???

Nó còn trẻ con có biết cái gì đâu mà đánh nó ? 

Ừ nó còn trẻ con nên không bị đi tù, xong vì còn nhỏ nên làm cái đéo gì sai cũng không bị đi tù nên nó lại tiếp tục óc chó nhởn nhơ ngoài đường đua xe tiếp thì lúc đấy chúng mày có còn bênh nó không ? 

Trẻ con mà biết dắt gái đi chơi đi xoạc, chắc méo gì mấy ông 30-40 tuổi đã biết nhiều tư thế bằng chúng nó ? Vâng, nó còn nhỏ nhưng nó biết đua xe đấy tổ sư bố mấy đứa bênh nó ạ !

Mấy đứa chửi công an rồi bênh nó, lôi nhân quyền ra tỉa chế độ, chúng mày ngu hết phần chó rồi ạ. Còn nhớ Đà nẵng đi tiên phong trong việc xích hết mấy thằng đua xe, tịch thu và bán cmn xe dùng để đua rồi sung công quỹ để đảm bảo "QUYỀN ĐƯỢC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN", chúng mày lại đi ngược dòng, nhưng mà ngược kiểu ngu: đi bênh nó khác đéo gì đấu tranh cho cái gọi là "QUYỀN BỊ CHẾT CỦA NGƯỜI DÂN". 

Chúng mày nhìn sang bố Mỹ của chúng mày đi, police nó ra hiệu dừng mà mày chạy là nó bắn chết mẹ mày luôn, cho mày biến hình thành tổ ong 100 lỗ đạn chứ ở đó mà nhân quyền.

Toàn một lũ óc chó coi thường và vi phạm pháp luật, hàng ngày ỉa đái vào hiến pháp nhưng lại thích dẫn luật ra để nói chuyện nhân quyền.

Đứa nào bênh thằng trẻ con kia đều là óc chó hết !
Read more…

GỬI ANH LƯƠNG NGỌC HUỲNH VỀ VỤ CÁCH CHỨC BÍ THƯ ĐẢNG ỦY ĐỒNG TÂM

05:49 |
Các anh chị rên rỉ tiếc thương chị Lan chỉ vì chị ấy là cánh tay nối dài của lão Kình mà thôi. Không còn Lan tay trong thì Kình kia coi như vô hiệu. 

Nếu như vậy, kền kền dân chủ chỉ có nước bốc cứt ăn vã. 

Bí thư mà tử tế, gương mẫu, trong sạch thì bộ máy chính quyền xã cực khỏe, chạy im thin thít và đã không xảy ra vụ Đồng Tâm khiến anh chị rơi nước mắt...cá sấu. 

Anh giáo sư, viện sĩ, võ sĩ, pháp sư, thầy thuốc, thầy phong thủy Lương Ngọc Huỳnh sử dụng thủ pháp bẫy người đọc bằng cách đánh lận đỏ đen để dẫn dắt dư luận. Anh giải thích chuyện chị Lan bị kỷ luật đảng theo tờ Vietnamnet làm tôi thấy khó chịu như phụ nữ bị rong kinh hành. 

Trích ý anh: "Bà Lan bí thư xã Đồng Tâm không phải là người chịu trách nhiệm chính mà là Huyện, là Thành Phố, thậm chí là Trung ương vì sự việc giao đất không nằm trong thẩm quyền quyết định của Bà Lan. Việc giải quyết mâu thuẫn tranh chấp đất giữa người dân và bộ Quốc Phòng trong khu đất Đồng Xênh là nằm ngoài khả năng và quyền lực của một bí thư xã, mà việc này là việc giải quyết đền bù hay thương lượng giữa Thành Phố Hà Nội, Bộ Quốc Phòng và người dân. Bà Lan chỉ có vai trò hỗ trợ, giải thích cho nhân dân về chủ trương của lãnh đạo trong việc thu hồi đất chứ không thể thay mặt nhà nước quyết định đúng sai. Do vậy việc kỷ luật khai trừ đảng với Bà Lan là một quyết định vội vàng gây phản ứng ngược chiều trong lòng dân, động cơ này là áp đặt, trịch thượng, chuyên quyền và thiếu dân chủ, vì tội của Bà Lan không tham nhũng, không bè phái lợi ích nhóm, mà Bà Lan là người dám đứng ra bảo vệ nhân dân tại quê hương mình, đó là tấm gương tốt đẹp cho một cán bộ của dân, do dân, và vì dân.". Hết trích. 

He he, kết luận của anh làm bọn tôi cười phọt mẹ cứt non. 

Nói cho quý anh rõ, Hà Nội không kỷ luật chị Lan vì chuyện tham nhũng, tranh chấp đất, hay giải quyết đền bù, thương lượng giữa người dân và Bộ Quốc Phòng, nhé anh. 

Người ta kỉ luật chị Lan vì không hoàn thành nhiệm vụ trong vai trò là Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, thưa quý anh trên thông thiên văn dưới tường địa lý ạ. 

Để ban chấp hành đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2010 có nhiều khuyết điểm, mất sức chiến đấu, tê liệt trước lục lâm thảo khấu là lỗi và trách nhiệm của Bí thư. Cái này cấm cãi! 

Đương kim Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, chị Lan có trong tay các văn bản khẳng định đất khu vực sân bay Miếu Môn trong đó có đất Đồng Sênh là đất quốc phòng nhưng chị lờ mẹ đi và nói rằng, "... bản thân tôi cũng chưa xác định đây là đất quốc phòng hay là đất địa phương Đồng Tâm". Phát biểu của chị vi phạm quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, vi phạm quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư. Rõ ràng là suy thoái, vi phạm nguyên tắc đảng. Chuẩn chưa hả anh Huỳnh? 

Ngày 15/4/2017, chị Lan biết nhóm thảo khấu sơn trang bắt giữ 38 con tin, trong đó phần lớn là công an, chị có gọi báo lãnh đạo huyện nhưng lại không thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, đồng thời nhận lệnh của Công đại ca (con trai Kình hotboy) lánh mặt trong 3 ngày (15, 16, 17/4/2017). Cái này gọi là gì nếu không phải là đào tẩu, trốn tránh trách nhiệm, làm ngơ cho giặc cỏ hoành hành. 

Ngày 18/4/2017, chị Lan có hành vi đe dọa cấp dưới và cấm họ không được phát biểu trái với ý kiến của "dân Đồng Tâm" với mục đích bịt miệng cho đám Kình Đồng Thuận lên tiếng, làm mấy anh đảng viên trẻ sợ xón đái. Cái đó là gì nếu không phải là tiếp tay cho đám cướp cạn? 

Ngày 19 và 20/4/2017 chị đã không chấp hành giấy báo họp của cấp trên về tình hình an ninh trật tự và tiếp thu ý kiến chỉ đạo để có giải pháp đảm bảo an ninh trật tự tại xã, cũng như đối thoại trực tiếp với anh Chung Chủ tịch. Cái này gọi là gì nếu không phải là vi phạm điều lệ đảng, chống lệnh cấp trên hả anh Huỳnh? 

Còn nữa, qua thanh tra, kiểm tra, người ta mới biết, chị Lan là Bí thư đảng ủy, nhưng lại không lãnh đạo, chỉ đạo HĐND ban hành Nghị quyết chuyên đề về an ninh trật tự trên địa bàn xã cũng không ban hành kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND xã đối với UBND xã để đảm bảo an ninh, trật tự. Và chị chày cối tới mức không thực hiện các kết luận sau thanh tra của cấp trên, trái với quy định của Luật Tổ chức chính quyền, vi phạm quy định của BCH Trung ương. Người như chị Lan có xứng đáng là đảng viên không hỡi anh Huỳnh viện sĩ? 

Hehe, tôi thì thấy chị Lan bị tống ra khỏi đảng đã là xa xỉ. Ở quê tôi, Bí thư 2 mang như thế, dân không đánh cho te tua mới là lạ. 

Tôi tiếc là chính quyền không sắt máu, nên bị đám Công Kình búng dái mới ra cơ sự này. 

Đấy mới là bề nổi của câu chuyện, quý anh Lương Ngọc Huỳnh ạ, còn bên trong thì tự anh tìm hiểu đi. 

Mời các anh chị đọc stt của anh giáo sư, viện sĩ, võ sĩ, thầy thuốc chữa bệnh bằng nước lã, pháp sư hay nhà gì đó biết hô phong hoán vũ Lương Ngọc Huỳnh theo link dưới: https://www.facebook.com/huynh.luongngoc/posts/848665388642965
Read more…

CHUYỆN 2 HOTGIRL BỊ ĐƯA VÀO TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI

08:13 |

Thông não về 2 cô gái trẻ bị đưa vào TT bảo trợ XH.( bài sử dụng tham luận của anh em trại Súc lừng danh)

Chuyện là, theo báo, có 2 cô gái đang uống cà fe, bị bắt lên đồn, rồi chiếu luật hay văn bản nghị định vv đéo ai mà nhớ, 2 cô đc đi an dưỡng 1 tuần ở TTBTXH, nếu gọi quá lên thì là nhà tù cũng được, vì có cổng có lính gác đéo trốn ra đc.

Báo nói, tội của các cô chỉ là quên chứng minh thư hehe...

Hỡi ôi, lòng người sao quá điêu ngoa. 

Cả hanoi, saigon, haiphong, các thành phố lớn, đều không lạ các quán cà fe này, đó là cà fe bơm tay aka kích dục.

Kẻ hèn thời trai trẻ cũng có vào đôi lần, cái quán sát hội liên hiệp phụ nữ VN luôn, ở phố tăng bạt hổ, kẹt giữa bọn bán chim, nhân ra rất dễ vì bên trong là đèn mờ, rèm cửa nhựa hoặc 2 cây dừa cảnh, vài cô hở hang ngồi ngoài, cô nhân viên mõm tều như cá ngão khiếp đéo chịu đc hehe, đó hầu như là 1 tín hiệu bất dịch. 

Lưu ý, những quán cà fe sục cặc thường nằm ở biên giới giữa 2 phường, 2 quận 2 tỉnh vv để đùn trách nhiệm cho nhau đéo ai quản lí hehe. 

Quán cà phê cô ngồi là quán sục cặc, các cô là nhân viên dĩ nhiên, anh chủ quán lon ton lên bảo lãnh các cô về là chứng minh, chứ đéo chủ quán nào rảnh vậy hehe.

Vụ này đúng ra là các cô nhận, anh em cớm đè thàng chủ ra phạt thấy mẹ nó, rồi đóng quán đuổi các cô về quê là xong, vì dân ở đó rõ ràng đã phóng nhiều đơn kiện, nhức mẹ hết cả sọ, ca mới phải ra tay, mà ca bắt đéo bao giờ trượt, sang tận đức mà nó sang lôi về đc kìa..

Vì đéo có chứng cớ lẫn tang vật, các cô lại bất hợp tác, công an chiếu luật các cô là lang thang cơ nhỡ vô gia cư cần bảo trợ, thì chuyển các cô đi an dưỡng tý thôi, có đéo gì phải loạn lên.

Và tôi vinh danh nghề của các cô, làm gì cũng được, miễn là đéo ăn cắp.

(Và đề nghị nhà nước cho tôi cái nhà có men hồng ngọc xí xổm và giờ thì phải gần 1 quán đèn mờ cà fee, rảnh rỗi tôi mò sang cho các em sục cặc)

Chấm hết, đề nghị hoan hô.
Read more…

LŨ BÚT MÁU

08:05 |
Bình Tân

LŨ BÚT MÁU

Ý kiến ngắn gọn, bệnh nhân mất dạy nhờ công tẩy não của kền. Cứ có đề tài liên quan tới anh em y tế là kền lao vào xỉa xói, mà toàn lỗi gì? Lỗi thái độ hách dịch. Lỗi tư thế mất lịch sự gác chân gác tay... Những dạng đề tài này luôn tạo sóng tmt. Dcm chúng mày lũ bút máu mất dạy.

Tao nói luôn, loại đi khám bệnh nhưng lúc nào cũng muốn thò mõm can thiệp chuyên môn bác sĩ là loại mất dạy, giỏi thế chúng mày tự khám cho nhau chứ vác nhau đi bác sĩ làm đéo. Con cái để cho mắt còn 0,5/ 10 thị lực mới đi bác sĩ chứng tỏ chúng mày quan tâm tới con cái tới đâu rồi, còn ra vẻ bức xúc cái con mẹ chúng mày. Tất cả những loại đi khám bệnh đều lăm lăm điện thoại quay/ chụp soi mói thái độ bác sĩ, chúng mày đều xứng đáng để thầy cúng chữa bệnh thôi đừng dắt nhau tới bệnh viện, nơi đéo phù hợp với chúng mày.

Một bác sĩ già cả ngày khám bệnh 1 tư thế, ngồi gác chân gác tay để thư giãn tại chỗ có sức hầu hạ lũ mất dạy mà bị đưa lên mặt báo soi, tôi thật sự thương chị.
Read more…

VỤ BÁC SĨ GÁC CHÂN LÊN GHẾ: CÁI ĐÍCH NHẮM ĐẾN LÀ...BÀ BỘ TRƯỞNG?

07:26 |
Bình Tân

Không chỉ bà Tiến bị cư dân mạng đánh sml, giờ đến cả cấp dưới của bà Bộ trưởng cũng bị anh em kền kền thăm hỏi kỹ quá. 

Xin hỏi các nhà báo, vụ tư thế ngồi gác chân lên ghế có gì mà phải bỏ vào trong ngoặc kép thế ạ? 

Tiêu đề bài báo trên Dân Trí đây: Bác sĩ “gác chân lên ghế” thấy mình bị tổn thương!

Bác sĩ minh khẳng định và ngay cả khi xem clip, chúng ta hoàn toàn thấy: Không có chuyện “vạch vạch, soi soi” đã chẩn đoán cận th

BS Minh nhớ lại sự việc xảy ra đã khá lâu, từ hôm 21/7/2017. Khi bác sĩ khám cho bệnh nhân Đ.H.V.A (8 tuổi, Quảng Ninh), bác sĩ kê đơn thuốc, giải thích với mẹ và dặn 5 ngày sau tái khám, người mẹ cùng em bé ra ngoài.

Sau khi bệnh nhân tiếp theo được vào khám thì có hai người đàn ông xông vào phòng khám, đòi bác sĩ khám lại cho bệnh nhân trên máy móc, vì họ nghe phản ánh từ vợ, bác sĩ chỉ “vạch mắt, soi soi” rồi kết luận mà không được khám trên các máy móc.

BS Minh cho biết để đưa ra chẩn đoán và dùng thuốc liệt điều tiết, bệnh nhân đã được khám đúng quy trình BV quy định khi khám một bệnh nhi cận thị. Ảnh: H.Hải

“Y tá đã yêu cầu hai người ra ngoài để đợi tôi khám xong cho bệnh nhân đang khám dở, nhưng họ không đồng ý. Tôi đành mời bệnh nhân đang khám sang ghế bên cạnh để giải quyết sự việc”, BS Minh nói.

“Người đàn ông đó một mực yêu cầu bác sĩ khám lại trên máy móc trong phòng, khám lại tử tế cho bệnh nhi vì cho rằng bác sĩ chỉ “vạch vạch, soi soi” mắt con họ mà chưa dùng máy móc để kiểm tra. Tôi có giải thích với người bệnh là tôi đã khám cho bệnh nhân đầy đủ. Mỗi máy móc lại dành cho một loại bệnh và việc khám cho con của họ tôi đã khám đủ bằng các máy móc phù hợp với chẩn đoán cận thị. Nếu chưa hài lòng, chưa tin tưởng bác sĩ tôi sẽ giới thiệu hội chẩn ở cấp cao hơn”, BS Minh kể lại.

“Tôi khẳng định, về mặt chuyên môn, tôi khám cho bệnh nhân đầy đủ theo đúng quy trình khám bệnh của bệnh viện, với kiến thức chuyên môn của một bác sĩ chuyên về cận thị trẻ em suốt 30 năm nay”, TS Minh nói.

Theo đó, bệnh nhi trước khi vào bàn bác sĩ khám đã được 2 điều dưỡng thực hiện 3 thao tác trên 3 loại máy khác nhau, gồm: đo khúc xạ máy; thử thị lực không kính bằng máy; chỉnh kính trên máy.

Sau khi xong 3 lần kiểm tra trên máy của hai điều dưỡng mới chuyển bệnh nhân sang bàn bác sĩ khám. Về quy trình, bác sĩ sẽ phải khám xem bệnh nhân có lác không, khám đáy mắt, soi bóng đồng tử. Để thực hiện 3 thao tác này, bác sĩ sử dụng thêm 2 loại máy.

“Dựa trên những kết quả này, tôi đưa ra chẩn đoán nhưng mang tính sơ bộ trẻ bị cận thị và chưa thể cấp đơn kính cho trẻ ngay. Vì với một bệnh nhi 8 tuổi đi khám lần đầu tiên, chưa từng đeo kính mà đã cận 6 đi ốp – 7, chưa đeo kính bao giờ, thị lực chỉnh kính chưa lên tối đa, vì thế, bệnh nhân cần được sử dụng thuốc liệt điều tiết. Tôi đã chỉ định, hướng dẫn nhỏ thuốc liệt điều tiết trong 5 ngày sau đó mới khám lại để có thể đưa ra chẩn đoán chính xác về thị lực của trẻ”, BS Minh nói.

Bác sĩ Minh phân tích thêm về thị lực của bệnh nhân rất kém, với thị lực không kính cả hai mắt là 20/400 (tức là chỉ đạt 0,5/10). Khi khám, cháu chỉ nhìn được một chữ E to bằng gang tay ở khoảng cách 5m. Sau khi chỉnh kính, thị lực tối đa chỉ 3/10.

“Tôi cũng đã chỉ định bệnh nhân hội chẩn ở cấp cao hơn và bệnh nhân đã được hội chẩn với sự tham gia của TS.BS Lê Thúy Quỳnh với chẩn đoán như ban đầu tôi đưa ra ngay sau đó. Vì thế, về chuyên môn, tôi chịu trách nhiệm với chẩn đoán của mình, khám cho bé với đẩy đủ quy trình, máy móc cần thiết”, BS Minh khẳng định.

Bác sĩ Minh cũng nhận lỗi về tư thế ngồi của mình song vẫn khẳng định: “Tôi nhận lỗi, rút kinh nghiệm về tư thế ngồi không đẹp mắt, nhưng về biểu hiện, thái độ với người bệnh và chuyên môn của mình, tôi không sai. Tôi vẫn giải thích thoả đáng với bệnh nhân, giải thích để họ đi hội chẩn với cấp chuyên môn cao hơn, sau khi hội chẩn bệnh nhân vẫn được chẩn đoán với kết luận như thế…Sau sự việc, tôi thấy mình bị tổn thương bởi tôi chưa làm gì sai cho bệnh nhân nhưng nhiều người đã vội đánh giá chuyên môn, thái độ của người thầy thuốc, cho rằng tôi khám qua loa cho người bệnh”.

Dù còn quá sớm để đưa ra kết luận, bởi các bài báo như thế này thường nhân dân những điều cao cả, như chống tiêu cực, vì dân.v.v.. song những dấu hiệu trên báo chí đã cho thấy, Bộ Y tế và cá nhân bà Bộ trưởng đang là mục tiêu nhắm tới của lũ kền kền, mà đằng sau có thể là nhóm lợi ích. Và vụ BS Minh chỉ là phương tiện nhằm đạt tới mục đích hạ bệ bà Tiến với cái lỗi quen thuộc: Trách nhiệm!

Read more…

VỀ CHUYỆN TỪ THIỆN CỦA PHAN ANH (PHẦN 4)

06:01 |

Về Chuyện Tiền Từ Thiện Của Phan Anh ( Phần 4 )

Ảnh : Chiếc Mũ giá 20 chiệu của Phan Anh

Trước đây tôi đã viết 3 phần về câu chuyện này, và như thường lệ tôi bị ném đá vãi cả cứt ra, tôi vốn ko thích nói nhiều cũng ko có thời gian tranh luận hay đôi co nhiều với các anh chị , Nay xin biên tút này hầu các anh chị tiếp

Tôi xin khẳng định lại 1 điều , số tiền 21 tỉ của Phan Anh là ở đâu ra ? Ai là người gửi số tiền lớn như vậy? Tôi có quyền nghi ngờ số tiền của anh là tiền bẩn, ví như lợi dụng thiên tai để mafia hoá các đồng tiền đó vào mục đích rửa tiền, hay đơn giản hơn anh là nơi trung chuyển tiền của các thế lực nào đó hòng vào mục đích chính trị đen tối

Trên thế giới này có rất nhiều vụ lợi dụng chữ từ thiện để hợp thức hoá số tiền đó vào mục đích khủng bố, và anh Phan Anh là ai ? Trong giới nghệ sĩ Phan Anh chỉ là một anh MC ất a ất ơ ở Miền Bắc, lấy tư cách gì để có thể huy động đc gần 1 triệu đô la?

Vậy số tiền đó đc công khai minh bạch chưa ? Chưa hề, Anh đi từ thiện ở những đâu? Xã nào ? Bao nhiêu hộ ? Phần quà giá trị bao nhiêu ? Chính quyền xác nhận đâu? Anh hoàn toàn ko hề đưa ra đc bất cứ giấy tờ hợp pháp nào cả, anh chỉ múa phím qua loa là có đi và có vài bức ảnh gọi " đánh đồng " người xem.

Bỏ qua chuyện tiền thuế vì thu nhập bất thường là phải 10% đã nhé, tí tôi sẽ đưa link cho các bạn đọc bài trước, Giờ tôi nói về tiền lãi , tất nhiên tiền càng ấp lâu thì lãi càng lên cao, và hình như chưa bao giờ anh ta đề cập đến vấn đề này, bạn nào có face Phan Anh tag anh vào đây mình tôi cân anh và đội ngũ luật sư của anh ngay tại đây

Tôi chỉ hỏi anh đơn vị kiểm toán độc lập của anh ở đâu? Bao gồm những ai? Những ai là người giám sát anh chi tiêu số tiền đó? Anh có dám đứng ra giải trình số tiền đó trước mặt bàn dân thiên hạ ko? Giải trình ở đây phải là minh bạch như 3.200 hộ anh công bố phát cho mỗi hộ phần quà 500k thuộc xã Phương Mỹ chả hạn ? Vậy giấy chính quyền xác nhận đâu? Mua quà thì hoá đơn giá trị gia tăng đâu ? Anh trao cho những hộ nào? Thuộc xóm nào ? Đừng nói với tôi và moii người hàng cứu trợ đc miễn thuế nhé

Anh nên nhớ cho tiền anh cầm là tiền của Tổ Chức và Cá Nhân nó ko phải tiền của anh? Anh ko công khai minh bạch hoặc cố tình trì hoãn để tìm cách bàn tính đường lối khác thì anh tự hiểu, nhưng tôi xin nhắc anh nhớ 10% tiền thuế anh chưa đóng nhé, đừng rớt xu nào nhá, vỡ mồm anh ạ, chưa hết anh nên nhớ lãi suất ở Agribank là 7,5%/1 năm , 1 năm nó sẽ đẻ tiền lãi ra tiền tỉ đó anh, anh định im luôn tiền lãi hả anh ?

Thời gian anh đưa ra 2 năm, nếu ko ai nhớ tiền lãi thì anh đã làm ngon ơ con Mẹc E300 đời 2016 luôn chứ chả chơi, anh luôn gào lên #Đừngimlangvà Phải Minh Bạch , bây giờ chúng tôi cần anh minh bạch đc ko anh ?

Tôi khuyên các bạn đã gửi tiền cho Phan Anh hãy giữ lại hoá đơn gửi tiền của tin nhắn chuyển tiền, đó sẽ là bằng chứng duy nhất của các bạn nếu muốn lấy tư cách hỏi anh ta chi tiêu

#MCPHANANH #ĐỪNGIMLANG
Read more…

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC DÍNH CHÀM?

00:48 |
Sai phạm “khủng” tại Trường Đại học Điện lực: Ban giám hiệu… “dính chàm”

THCL Liên quan đến hàng loạt sai phạm “khủng” tại Trường Đại học Điện lực, Kết luận thanh tra số 8674/KL-BCT, ngày 16/9/2016 của Thanh tra Bộ Công thương nêu rõ:Trách nhiệm chính thuộc về Ban giám hiệu, trong đó, chịu trách nhiệm trực tiếp là Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng…

Hàng loạt sai phạm bị “phát lộ” liệu có ảnh hưởng tới công tác dạy và học tại Trường Đại Học Điện lực?

Theo Kết luận thanh tra số 8674/KL-BCT, Ban giám hiệu và một số đơn vị tham mưu của Trường Đại học Điện lực (các phòng, khoa, trung tâm…) chưa chấp hành đúng các quy định trong công tác tuyển sinh; đào tạo, liên kết đào tạo; quản lý thu - chi học phí đối với các lớp liên kết và quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Sự buông lỏng quản lý dẫn đến việc kiểm soát số lượng sinh viên không chính xác, kịp thời, chất lượng đào tạo, số lượng hợp đồng liên kết đào tạo đã ký kết; báo cáo cơ quan có thẩm quyền thiếu trung thực; ban hành các quy chế nội bộ chưa phù hợp với quy định của pháp luật, công tác điều hành chưa tuân thủ quy chế…

Trong đó, Ban giám hiệu và một số đơn vị tham mưu (các phòng, khoa, trung tâm…)của Trường Đại học Điện lực phải chịu trách nhiệm trong việc để xảy ra hàng loạt sai phạm. Chịu trách nhiệm trực tiếp là Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng…


Ban giám hiệu Trường Đại học Điện lực (www.epu.edu.vn)

Kết luận thanh tra nêu rõ: Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực là người đại diện theo pháp luật và chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của trường theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức và hoạt động, nhưng lại làm việc tắc trách, để xảy ra hàng loạt sai phạm.

Cụ thể, thiếu trách nhiệm trong công tác tuyển sinh, đào tạo, quản lý tài chính; trực tiếp phê duyệt giao cho các đơn vị là đầu mối quản lý đào tạo và ký các hợp đồng liên kết đào tạo không đảm bảo điều kiện, thiếu kiểm soát. Đây là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Trường Đại học Điện lực.

Hiệu trưởng trường còn ký các hợp đồng hỗ trợ đào tạo, nhưng sau đó lại ủy quyền cho Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ năng lượng và Môi trường quản lý các lớp học, theo dõi thực hiện hợp đồng, trong khi Hiệu trưởng là Chủ tịch hội đồng quản lý, chủ tài khoản của Trung tâm - là vi phạm quy tắc quản lý tài chính; báo cáo sai lệch về số lượng quy mô đào tạo, đội ngũ, cơ sở vật chất để xác định chỉ tiêu tuyển sinh; không trung thực trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Xác định tỷ lệ phần trăm khác nhau khi ký kết hợp đồng liên kết không có cơ sở; phê duyệt cho một số đơn vị được để lại tiền học phí để tự chi tiêu là không đảm bảo nguyên tắc về quản lý tài chính.


Thứ trưởng Bộ Công thương trao Quyết định bổ nhiệm tân Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực Trương Huy Hoàng (ngày 8/7/2016)

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực còn thiếu chặt chẽ trong quản lý, để một bộ phận viên chức của trường cho đơn vị ngoài tham gia quản lý, điều hành,trong thời gian dài mà không có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Ban hành quy chế nội bộ không đảm bảo quy định của pháp luật; chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung không theo quy chế đã đề ra.

Không tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các đơn vị,cá nhân thuộc quyền quản lý để phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

Đối với trách nhiệm của các phó hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ: Là những người chịu trách nhiệm trực tiếp trong lĩnh vực được phân công lãnh đạo, quản lý, điều hành; chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và pháp luật, đối với công việc đã giải quyết…

Tuy nhiên, các phó hiệu trưởng trường chưa thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; tại một số biên bản làm việc với các đoàn kiểm tra, giám sát, không có ý kiến (hoặc phản ánh) về dấu hiệu vi phạm trong công tác tuyển sinh, đào tạo, công tác quản lý tài chính của trường.

Trong quy trình ban hành Quy chế nội bộ và tổ chức thực hiện Quy chế có nhiều nội dung không đảm bảo quy định, nhưng không có ý kiến trong Ban giám hiệu và tổ chức đảng, đoàn thể… Trong Ban giám hiệu, nhưng các phó hiệu trưởng chưa làm hết trách nhiệm trong công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

Cònnhữngtập thể,cá nhân nào phải chịu trách nhiệm trước hàng loạt sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Trường Đại học Điện lực?...

Thương hiệu & Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Tuấn Ngọc
Read more…